KANCELARIA ADWOKACKA adw. dr Michał Bąba

56-400 Oleśnica, Kilińskiego 4b/2

71 314... 13 98więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

  • Street View
  • Mapa

Specjalizacje i marki

 

1) ROZWÓD I ALIMENTY

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych oraz sprawach alimentacyjnych. 

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług w postaci porad prawnych, kompleksowych opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym w sprawach separacyjnych, rozwodowych oraz alimentacyjnych.

Oferujemy Państwu pomoc w sprawach:
• o separację
• o rozwód za porozumieniem stron
• o rozwód z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków
• o alimenty pomiędzy małżonkami
• o alimenty pomiędzy byłymi małżonkami
• o alimenty pomiędzy rodzicami a dziećmi
• o alimenty pomiędzy dziadkami a wnukami
• podwyższenia lub obniżenia zasądzonych alimentów
• o podział majątku.  

*dobryprawnik.net

2) PRAKTYKA KARNA

 

Działalność Kancelarii koncentruje się na reprezentacji klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących spraw karnych, w tym nadużyć i przestępstw gospodarczych, takich jak:

• korupcja,
pranie brudnych pieniędzy,
• nielegalne wyprowadzanie aktywów z podmiotów gospodarczych,
• fikcyjne transakcje i upadłości,
• transakcje z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań    prowadzących do narażenia podmiotów gospodarczych na straty.

Poza reprezentacją klientów, Kancelaria oferuje również kompleksową pomoc w ramach prowadzonych postępowań, polegającą m.in. na:
• pomocy w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń,
• gromadzeniu materiału dowodowego i jego ocenie pod kątem przydatności procesowej,
• doradztwie mającym na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia         postępowań karnych, w przypadku oskarżeń kierowanych pod adresem naszych klientów.

Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi oraz rzeczoznawcami i biegłymi.

*dobryprawnik.net

 

3) PRAWO PRACY

 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują między innymi zwolnienia grupowe i indywidualne, opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych (włącznie z postępowaniami sądowymi), ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację jak też restrukturyzacje i przenoszenie zakładów pracy, obsługę pracowników zagranicznych oraz systemy wynagrodzeń i świadczeń.

Kancelaria świadczy również usługi doradcze w zakresie europejskiego prawa pracy.

*dobryprawnik.net

4) ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

 

Kancelaria prowadzi obsługę roszczeń odszkodowawczych na etapie przesądowym i sądowym. 

Kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu zadośćuczynień pieniężnych za doznaną krzywdę, odszkodowań (zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów opieki, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów dojazdów), renty na zwiększone potrzeby, renty z tytułu utraty zdolności do pracy (renty wyrównawcze), renty z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość. 

Kancelaria specjalizuje się w obliczaniu rent.

*dobryprawnik.net

5) PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 

W zakresie prawa spółek Kancelaria:

obsługuje organy spółek: walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze i zarządy
przygotowuje projekty aktów wewnętrznych, regulaminów, porozumień
sporządza projekty statutów, umów spółek, aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał
pomaga w dokonywaniu przekształceń, podziałów i połączeń spółek
dokonuje rejestracji przedsiębiorców w KRS
pomaga w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw
świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego

*dobryprawnik.net

6) PRAWO AUTORSKIE

 

Kancelaria zajmuje się:

przygotowywaniem umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
przygotowywaniem umów licencyjnych i sublicencyjnych
ochroną wizerunku
prowadzeniem spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych
doradzaniem w zakresie ochrony baz danych wynikającej z prawa autorskiego i prawa ochrony baz danych
sporządzaniem opinii na temat prawa autorskiego w Internecie

*dobryprawnik.net

 

7) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Kancelaria w zakresie własności przemysłowej oferuje w szczególności:

przygotowywanie i weryfikacje umów z zakresu prawa własności przemysłowej m.in.: umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych
rejestrowanie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym
opracowywanie dla firm Regulaminów korzystania z dóbr intelektualnych
prowadzenie postępowań, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak również w postępowaniu sądowym, dotyczących naruszeń znaków towarowych i patentów
*dobryprawnik.net

8) PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje:

doradztwo w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją m.in.: w zakresie wprowadzania w błąd, co do oznaczenia przedsiębiorstwa, oznaczenia towarów lub usług, naśladownictwa, nieuczciwej reklamy
zapobieganie popełnianiu przez Klientów czynów stanowiących nieuczciwe praktyki rynkowe
reprezentowanie w postępowaniach w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniu sądowym
*dobryprawnik.net

9) NIERUCHOMOŚCI

W tym zakresie Kancelaria oferuje w szczególności:

analiza i opracowywanie umów przedwstępnych oraz umów developerskich
reprezentowanie w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym
prowadzenie analiz stanu prawnego nieruchomości
przygotowywanie i negocjacje umów sprzedaży, najmu/dzierżawy nieruchomości, reprezentację przy ich zawieraniu
prowadzenie spraw o zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie lub zwolnienie ze służebności
przygotowywanie umów o korzystanie z nieruchomości i o zarządzanie nieruchomościami
pomoc prawną w trakcie postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie pozwoleń
przygotowywanie umów o roboty budowlane
*dobryprawnik.net

10) POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻ

Prowadzimy następujące rodzaje spraw:

o dochodzenie roszczeń pieniężnych w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym
dotyczące praw własności intelektualnej
w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
ze stosunku spółki
o zaprzestanie naruszania znaków towarowych
o zakazanie nieuczciwej konkurencji
o dochodzenie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
o naruszenie dóbr osobistych
postępowania upadłościowe i naprawcze
z zakresu prawa pracy
przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
karne i karno-skarbowe
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
*dobryprawnik.net

11) PRAWO NIEMIECKIE

*dobryprawnik.net

 

 

 

 

Kontakt

56-400 Oleśnica,
Kilińskiego 4b/2

71 314... 13 98więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

Administratorem danych osobowych jest NNV AG i Ogłoszeniodawca.
Twoje uprawnienia.

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok


Godziny otwarcia: zamknięte

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Czw
  • Pt
  • So
  • Nd